แผ่นดินไหว “พรมแดนพม่า-อินเดีย” กระทบเหนือไทย

Spread the love

แผ่นดินไหว “พรมแดนพม่า-อินเดีย” แรงสั่นสะเทือนขนาด 4.4 !! แผ่นดินไหว “พรมแดนพม่า-อินเดีย” แรงสั่นสะเทือนขนาด 4.5 !! แผ่นดินไหว “พะเยา” แรงสั่นสะเทือนขนาด..

แผ่นดินไหว “พรมแดนพม่า-อินเดีย”
แผ่นดินไหว “พรมแดนพม่า-อินเดีย” กระทบเหนือไทย

Spread the love
Scroll to top