NR Calculator thai[cjtoolbox name=’printheader_thai’][/cjtoolbox]
[cjtoolbox name=’NRcalculatorCSS_thai’][/cjtoolbox]

  ค่า NR คืออะไร?

การใช้ค่า NR เป็นวิธีกาารประเมิน คุณภาพเสียงภายในอาคาร เพื่อวัตถุประสงค์ ในการสื่อสาร เช่น การพูด การฟัง และ เสียงรบกวน ใส่ข้อมูลระดับเสียงในแบบฟอร์มต่อไปนี้เพื่อประเมินคณภาพของเสียง

  การประเมินเสียงรบกวนแบบสเปกตรัม

NR curve ที่ใช้คือตัวเลขที่มีค่าสูงสุดแต่ไม่เกินขอบเขต NR โดยรวมนั้น คือค่าที่สูงที่สุดของ NR ทั้งหมดที่ได้รับ

31.5 Hz 62.5 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz 8 KHz
สเปกตรัมของเสียงรบกวน
ขอบเขตของ ค่า NR
การประเมิน NR

  ค่า NR curve ที่ได้รับ

ค่า NR curve ทีที่ยอมรับได้หรือผ่านเกณฑ์จะแสดงเป็น สีเขียว ในตารางถัดไป

ค่า NR การนำไปใช้
NR 25
โรงแสดงคอนเสิร์ต, ห้องออกอากาศ, ห้องบันทึกเสียง, โบสถ์
NR 30
บ้านพักส่วนตัว, โรงพยาบาล, โรงภาพยนตร์, ห้องประชุม
NR 35
ห้องสมุด, พิพิธภัณฑ์, ห้องพิจารณาคดี, โรงแรม, สำนักงานผู้บริหาร
NR 40
โถงทางเดิน, ห้องรับฝากของ, ร้านอาหาร, สถานบันเทิง , สำนักงาน, ร้านค้า
NR 45
ห้างสรรพสินค้า, ซูเปอร์มาร์เก็ต, โรงอาหาร, สำนักงานทั่วไป
NR 50
สำนักพิมพ์, สำนักงานขายเครื่องจักร
NR 60
งานวิศวกรรมขนาดเล็ก
NR 70
งานหล่อ, งานวิศวกรรมขนาดใหญ่

[cjtoolbox name=’footer_thai’][/cjtoolbox]


[cjtoolbox name=’NRcalculatorJS_thai’][/cjtoolbox]
[cjtoolbox name=’iframe_style_changer_thai’][/cjtoolbox]